Showing the single result

350 THB

แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น: บรรจุภัณฑ์อาหารการบิน บรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั่วไป บรรจุภัณฑ์บุหรี่ งานอุตสาหกรรมต่างๆ

Product Detail