Showing all 3 results

150 ฿

เทปอลูมิเนียมฟอยล์ ใช้สำหรับการปิดผนึกของท่อเชื่อมต่อในอุปกรณ์ทำความเย็นและอุปกรณ์ทำความร้อนการยึดเกาะและการตรึงของท่อในอุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ 1) สำหรับข้อต่อและข้อต่อท่อปิดผนึกในระบบระบายอากาศระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นระบบเชื่อมต่อและปิดผนึกรอยต่อท่ออากาศที่มีความยืดหยุ่นและการเชื่อมต่อ 2) สำหรับการเชื่อมต่อและปิดผนึกแผงแผงบล็อกหรือข้อต่อท่อในการดำเนินการก่อสร้างและประกอบ 3) อาจใช้เพื่อการอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้เทปที่มีลักษณะและประโยชน์เหล่านี้

350 ฿

แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น: บรรจุภัณฑ์อาหารการบิน บรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั่วไป บรรจุภัณฑ์บุหรี่ งานอุตสาหกรรมต่างๆ

สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการแยกความแตกต่างของ สินค้าโดยใช้สี เป็นตัวกำหนด สำหรับการแบ่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ งานตีเส้นภายในและภายนอกอาคารแบบชั่วคราว