เทปปิดสี ใช้สำหรับติดกล่องเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือใช้สำหรับแยกประเภทสินค้า