AF21080

1,500 THB

อลูมิเนียมฟอยล์ 2 หน้า ทอด้วยเส้นใยแก้วทิศทางเดียว(แนวขนาน) มีความหนาถึง 7ชั้น เหมาะสำหรับอาคาร บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล สามารถ สะท้อนรังสีความร้อนได้ 95% และได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)