AF22080

1,500 ฿

อลูมิเนียมฟอยล์ 2 หน้า ทอด้วยเส้นใยแก้ว 3 ทิศทาง มีความหนาถึง 7 ชั้น เหมาะสำหรับอาคารบ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้95% และได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)