วิธีติดตั้งอลูมิเนียมฟอยล์ และชุดอุปกรณ์ครอบระบบแห้ง AEROFOIL

การก่อสร้างอาคารหรือบ้านเรือนแต่ละหลังต้องใช้เงินลงทุนจำนวนไม่น้อย เพียงจ่ายเพิ่มให้กับ แอร์โรฟอยล์ อีกสักนิดจะทำให้ท่านได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับอาคารนั้นทั้งหลัง

1. ให้ปูแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนด้วยการยึดแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนติดกับปลายล่างสุดของระแนงแล้วค่อยๆ ดึงสู่ด้านบน

2. ระหว่างช่องระแนงให้ปูแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนให้หย่อนมีช่องว่างระหว่างกระเบื้องกับแผ่นสะท้อนรังสีความร้อน ประมาณ 2-3 นิ้ว ดังรูป

ประโยชน์ของแอร์โรฟอยล์ AEROFOIL

แผ่นฉนวนสะท้อนรังสีความร้อนแอร์โรฟอยล์สามารถสะท้อนการแผ่รังสีความร้อนจากดวง อาทิตย์ได้ถึง 95%


เมื่อดวงอาทิตย์แผ่รังสีความร้อนมายังหลังคาบ้านหรืออาคารความร้อนจะถูกสะท้อนกลับออกไป สู่บรรยากาศไม่เก็บ ความร้อนไว้เหมือนวัสดุอื่นๆ


ทำให้ภายในตัวบ้านหรืออาคารไม่ร้อนอบอ้าว


หากเป็นบริเวณที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยแล้วก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของกระแส ไฟฟ้า


ช่วยยึดอายุของเครื่องปรับอากาศนอกจากนี้แอโรฟอยล์ยังไม่มีสารหรือวัสดุเสื่อมสลายอันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน

(AERO FIX – DRY SYSTEM)

ติดตั้งขาเหล็กตัว U ที่ดัดเตรียมไว้ ให้มีความสูง 5-6 ซม.(โดยประมาณ และขึ้นอยู่กับสันและชนิดของครอบกระเบื้อง) โดยวัดระยะจากสันจั่วออกมา 4 ซม. และยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป (ทำการติดตั้งขาเหล็กตัว U ตลอดทุกระยะจันทัน)


จากนั้นนำโครงเหล็กรับครอบC-lineมาพาดบนขาเหล็กตัวUตลอดความยาวของสันหลังคาแล้วทำการยึดด้วยตะปูเกลียวยึดแป (ที่บรรจุมาในกล่อง) ด้านละ 2 ตัว โดยโครงเหล็กรับครอบ C-line ต้องอยู่ในระดับเดียวกันและอยู่ในแนวกึ่งกลางสันหลังคา


เมื่อติดตั้งกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำครอบสันหลังคามาลองวางหาตำแหน่งที่เหมาะสมจากนั้นทำเครื่องหมายไว้ตลอดสันหลังคา


เมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วทำความสะอาดผืนหลังคาให้ปราศจากฝุ่น คราบมัน น้ำและความชื้นจากนั้นค่อย ๆ ลอกแถบกาวออกจากแผ่นปิดใต้ครอบรีดให้แนบสนิทกับโครงเหล็กรับครอบและแผ่นกระเบื้องแผ่นจบให้มากที่สุด ควรติดให้เลยแนวที่กำหนดไว้ขึ้นไป 1-2 ซม. เพื่อไม่ให้แผ่นปิดเลยออกนอกแนวครอบ (อย่าลอกแถบกาวออกจนกว่าจะมั่นใจว่าได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเพราะหากติดแผ่นปิดใต้ครอบไปแล้วหากรื้อออกอาจไม่สามารถนำกลับ มาใช้งานได้อีก)


หากต้องต่อทับแผ่นปิดใต้ครอบควรให้มีระยะซ้อนทับอย่างน้อย 5 ซม. (รีดทับให้สนิท)


ติดตั้งครอบสันหลังคาได้ตามปกติและทำการยึดครอบสันหลังคากับ C-line ด้วยตะปู 2.5 นิ้ว – ปลายสว่าน (ที่บรรจุในกล่อง)