ฟิลาเม้นท์เทป

ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ที่มีความยืดหยุ่นคงต่อแรงดึงสูงและเหนียวพิเศษไม่ทิ้งคราบกาว