บริษัท เด่นใหญ่ จำกัด

เราเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนชนิดฟอยล์ โดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เรามีสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า รวมถึงสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนา และแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรามีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทำให้เราสามารถยืนหยัดได้ตราบจนทุกวันนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้อง AEROFOIL

สินค้าแนะนำ

ลูกค้าของเรา