AP14000 แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อน ชนิด 1 หน้า

อลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนรังสีความร้อน ชนิด 1 หน้า

  • หน้ากว้าง 1.25เมตร x 60 เมตร
  • หน้ากว้าง 1.25 เมตร ยาว 100 เมตร
  • หน้ากว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร