มาสกิ้งเทป

กระดาษสีเนื้อ ที่มีความยืดหยุ่น ใช้ขีดลงบนผิวเทปได้ เมื่อติดชั้นงานจะไม่มีคราบกาว