อลูมิเนียม FSK เทป

ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์ พร้อมด้วยเส้นด้ายแก้วเสริมแรง 3 ทิศทาง สามารถทนต่อแรงดึงได้สูง และสะท้อนความร้อน