เทปงู

เป็นเทปกาวที่มีเนื้อเยื่อบางๆ เคลือบด้วยกาวชนิดพิเศษ สามารถระบายอากาศ หรือความร้อนได้ดี