เทปพันสายไฟ

(PVC ELECTRICAL TAPE)

ผลิตจากเนื้อพลาสติกไซซ์ โพลิไวนิวคลอไรด์ ตามมาตรฐาน มอก.386-2531 ทนไฟได้ที่อุณหภูมิ 0-80 องศาเซลเซียส มีความยืดหยุ่น

ขนาด :
– 19 mm. x 10 m.
– 19 mm. x 20 m.