เทปพิมพ์

เป็นเนื้อฟิล์ม มีโลโก้ หรืออักษรข้อความต่างๆ ที่มีความเหนียวรับน้ำหนัก และแรงดึงได้ดี