เทปพีวีซี

เป็นเนื้อ พีวีซี มีความยืดหยุ่นดีไม่มีกาว