เทปโอพีพี

เป็นเนื้อฟิล์มที่มีความเหนียว รับน้ำหนักและแรงดึงได้ดี