AF13050 (มอก.) แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อน ชนิด 1 หน้า

อลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนรังสีความร้อนชนิด 1 หน้า ทอด้วยเส้นใยแก้ว 3 ทิศทาง

  • หน้ากว้าง 1.25 เมตร x 60 เมตร
หมวดหมู่: