กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์สีเงิน

350 THB

กระดาษฟอยล์อลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น: บรรจุภัณฑ์อาหารการบินบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั่วไปบรรจุภัณฑ์บุหรี่ ผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็นมากกว่า 20 ชนิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการประยุกต์ใช้ เนื่องจากความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศโครงสร้างการบริโภคของอลูมิเนียมจึงมีความแตกต่างกันมาก