AP15000 แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อน ชนิด 1 หน้า

อลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนรังสีความร้อน ชนิด 1 หน้าพลาสติกทอเส้นใยแก้ว 3 ทิศทาง ลาย 5

  • หน้ากว้าง 1.25 เมตร x 60 เมตร
หมวดหมู่: