AP24000 แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อน ชนิด 2 หน้า

อลููมิเนียมฟอยล์สะท้อนรังสีความร้อนชนิด 2 หน้า

  • หน้ากว้าง 1.25เมตร x 60 เมตร
  • หน้ากว้าง 1.25 เมตร ยาว 100 เมตร
  • หน้ากว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร